VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN; HET BELANG VAN PREVENTIE.

Gaatjes in tanden en kiezen kunnen meestal gevuld worden, maar een gevulde tand of kies is altijd minder mooi en minder sterk dan een gaaf exemplaar. Dat is de reden waarom Jeugdtandzorg veel aandacht besteed aan het voorkomen van tandbederf door u en uw kind te adviseren over optimale gebitsverzorging en goede voeding. Tegengaan van tandbederf kunnen wij als tandartsen en mondhygiënisten niet alleen. Om deze ziekte te voorkomen of te genezen is het van belang dat u als ouders en verzorgers toeziet op de dagelijkse gang van zaken wat betreft tanden poetsen en eetgewoonten.

KINDEREN 0 – 2 JAAR

Vanaf het de doorbraak van het eerste melktandje kan uw kind bij Jeugdtandzorg West terecht. Wij kunnen u zo vroeg adviseren hoe het gebit van uw kind te verzorgen.

KINDEREN 2 – 12 JAAR

Een gaatje in het melkgebit kan gevolgen hebben voor het blijvende gebit en ook pijn doen. Om het ontstaan van gaatjes te voorkomen is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren hun tanden en kiezen te poetsen, en dat ouders hun kind daarbij blijven helpen tot een leeftijd van ongeveer 10 jaar Bij het bezoek aan een van onze praktijken zal daarom veel aandacht besteed worden aan tandenpoetsen. Als uw kind eenmaal op een van de bij ons aangesloten de basisscholen zit kan de mondzorg via de aangesloten basisscholen aangeboden worden. Kinderen die via de basisschool deelnemen worden door het team van Jeugdtandzorg op school gecontroleerd en als het nodig is in de praktijk behandeld.  U kunt ook gewoon met uw kind naar de praktijk blijven komen. Wanneer behandeling nodig is zal dit gebeuren op een manier die past bij de specifieke leeftijd van uw kind.

KINDEREN 12 -15 JAAR

Jonge mensen uit deze leeftijdsgroep maken veel veranderingen door. Voorgezet onderwijs en daarmee samenhangende andere eet, drink en snoepgewoonten kunnen de gezondheid van tanden en kiezen bedreigen. Het is daarom van belang dat ook in die leeftijdsgroep regelmatig bezoek aan tandarts of mondhygiënist plaats vindt  Kinderen die hebben deelgenomen aan onze haal en brengdiensten via de basisschool krijgen na het verlaten van de basisschool de eerste keer een oproepkaart met een afspraak thuisgestuurd. Daar staat ook op vermeld op welke vestiging ze worden verwacht. Na het controle bezoek of  als behandeling nodig is krijgt u een kaartje mee waarop de maand staat wanneer wij uw kind voor een volgende controle terug verwachten. U of uw kind kan zelf een afspraak maken voor deze vervolgcontroles.

JONGEREN 15 – 22 JAAR

Jeugdtandzorg heeft haar praktijk aan het Rijswijkseplein speciaal ingericht voor de jong volwassenen van deze leeftijdsgroep. Voor patiënten van 18-22 vindt geen betaling vanuit de basisverzekering meer plaats. Daarom is het voor patiënten van 18 jaar en ouder van belang om het afsluiten van een aanvullende verzekering voor tandartsbehandelingen te overwegen. Uw zorgverzekeraar kan u daarover informeren.

ORTHODONTIE